Festivalprogram och -material

Här hittas program och material som ingår i läsfesten Jippii – Jag läser! Minä luen! kategoriserat enligt målgrupp. 

Vi uppdaterar kontinuerligt materialet. 

Daghem och förskola

Klicka på de olika knapparna under respektive rubrik för att se och ladda ner materialet.

LÄSFESTENS KONFERENCIERER

Läsfestens konferencierer Tuuli Heinonen och Kalle Halmén ger information, inspiration och hälsningar till alla deltagare. 

Använd gärna dessa korta videon för att med jämna mellanrum påminna dem som du deltar med att vi är många som är en del av Jippii- jag läser!

Vi leker bibliotek!

Dansa bok!

Föreläsning/ Berättelsen - stimulans för alla sinnen, ons 22.9

lista med boktips

Ordkonst, poesifilmer

Cirkelträning på dagisgården

Vad är en utställning? Gör en egen

Från a till ö med mumin - affischutställning

läsutmaning, till pedagoger

Läsutmaning daghem

Egna tips, till pedagoger

Arbetsblad för egna tips

Åk 1-3

Klicka på de olika knapparna för att se och ladda ner materialet under respektive rubrik.

LÄSFESTENS KONFERENCIERER

Läsfestens konferencierer Tuuli Heinonen och Kalle Halmén ger information, inspiration och hälsningar till alla deltagare. 

Använd gärna dessa korta videon för att med jämna mellanrum påminna dem som du deltar med att vi är många som är en del av Jippii- jag läser!

Vad är en utställning? gör en egen

Från a till ö med mumin - affischutställning

Podcast: Alla kan prata böcker / till lärare

Teater: Kejsarens nya kläder, med red nose company

Den bandade föreställningen finns tillgänglig under tiden 4.10 – 15.10.

För att få tillgång till föreställningen, sänd e-post till
jenny.lasagent@atcontent.fi och uppge i vilken skola du jobbar, samt hur många elever som kommer att se föreställningen.

Ordkonst

Ordkonst från Sydkustens ordkonstskola

Ordlekar från österbottens barnkulturnätverk bark

Boka virtuella författar- och illustratörbesök

Lista med boktips

Cirkelträning på skolgården

Läsutmaning, till pedagoger

Läsutmaning åk 1-3

Egna tips, till pedagoger

Arbetsblad för egna tips

Åk 4-6

Klicka på de olika knapparna för att se och ladda ner materialet under respektive rubrik.

LÄSFESTENS KONFERENCIERER

Läsfestens konferencierer Tuuli Heinonen och Kalle Halmén ger information, inspiration och hälsningar till alla deltagare. 

Använd gärna dessa korta videon för att med jämna mellanrum påminna dem som du deltar med att vi är många som är en del av Jippii- jag läser!

Läsutmaning, till pedagoger

Läsutmaning åk 4-6

Egna tips, till pedagoger

Arbetsblad för egna tips

Ordlek

Skapa egna serier

Podcast: alla kan prata böcker / till lärare

Teater: Kejsarens nya kläder, med red nose company

Den bandade föreställningen finns tillgänglig under tiden 4.10 – 15.10.

För att få tillgång till föreställningen, sänd e-post till
jenny.lasagent@atcontent.fi och uppge i vilken skola du jobbar, samt hur många elever som kommer att se föreställningen.

lista med boktips

Boka VIRTUELLA Författar- och illustratörbesök

Cirkelträning på skolgården

Åk 7-9

Klicka på de olika knapparna för att se och ladda ner materialet under respektive rubrik.

LÄSFESTENS KONFERENCIERER

Läsfestens konferencierer Tuuli Heinonen och Kalle Halmén ger information, inspiration och hälsningar till alla deltagare. 

Använd gärna dessa korta videon för att med jämna mellanrum påminna dem som du deltar med att vi är många som är en del av Jippii- jag läser!

Läsutmaning, till pedagoger

Läsutmaning åk 7-9

Egna tips, till pedagoger

Arbetsblad för egna tips

Skapa egna serier

Podcast: alla kan prata böcker / till lärare

Boka virtuella författar- och illustratörbesök

Ordkonst: ORD ÄR MAKT

Ord är makt: lärarhandledning och bilagor

Ord är makt: pass

Escape Room

Ordlek

lista med boktips

Bibliotek

Klicka på de olika knapparna för att ladda ner materialet under respektive rubrik.

Föreläsning: Berättelsen - stimulans för alla sinnen, ons 22.9

Egna tips, till pedagoger

Arbetsblad för egna tips

Från a till ö med mumin - affischutställning

Läsutmaningar

Podcast: alla kan prata böcker

lista med boktips för barn unga