Tillgänglighet

På www.palasandefot.fi har vi tagit hänsyn till tillgängligheten på följande vis:

Vi eftersträvar en god kontrast för läsvänlig text. 

Val av typsnitt och storleken på fonten är baserat på bästa läsbarhet

Rubrikerna på sidan är hierarkiskt märkta för att de ska kännas igen av olika läsverktyg. (H1, H2 o.s.v)

Radavstånd och textradernas längd är satta för optimal läsbarhet.

Vi har anpassat knappar och menyer för intuitiv navigering med hjälp av bl.a. hovringsanimationer och anpassad färg.

Alla bilder på hemsidan har fått en alternativ text/beskrivande text till bilder för att de ska kunna beskrivas av olika läsverktyg. 

Har du kommentarer kring tillgängligheten på den här sidan? Skicka oss gärna ett meddelande genom formuläret nedan.