Om projektet

Inom projektet På läsande fot arbetar vi för jämlikhet och hållbarhet i den läsfrämjande verksamheten i kommuner och skolor.

Vi arbetar för och i ett nätverk i vilket ingår representanter från 21 medverkande kommuner och skolor och målet är att stärka och utveckla samarbetet inom kommunerna och skolorna med fokus på det allmänna biblioteket, grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

 

På läsande fot är ett av sex En läsande kommun-nätverk i Finland. Nätverken koordineras av Läsrörelsen och projekten finansieras av Utbildningsstyrelsen.

På läsande fot deltar också i Läsrörelsens arbete med att ta fram en nationell läskunnighetsstrategi.

Rund logotyp. Texten Läsrörelsen med vit text mot grön bakgrund. Runt om texten Lukeva kunta - verkosto, En läsande kommun - nätverket
Rund logotyp. Texten Läsrörelsen i svart mot gul bakgrund.

I På läsande fot-nätverket ingår följande kommuner:

Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Åbo, Pargas, Kimitoön och Sjundeå

och följande skolor:

Svenska Privatskolan i Uleåborg, Vasa Övningsskola, Björneborg Svenska Samskola, Svenska Skolan i S:t Karins och Kotka Svenska Samskola.

Projektet samarbetar med

Korsholms kommun, Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi, Erte (Seinäjoki stadsbiblioteks riksomfattande specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande), Österbottens barnkulturnätverk BARK, De finlandssvenska läsambassadörerna m.fl.

Hög med böcker