Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplats är https://palasandefot.fi. Den är På läsande fot-projektets webbplats. Som huvudman för projektet står Korsholms kommun.Vid frågor kring projektet, denna webbplats eller vid eventuella dataskyddsfrågor, kontakta läsagent Jenny Ingman, jenny.lasagent@atcontent.fi

Vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem samt hur länge vi sparar dem

De som väljer att registrera sig för att få tillgång till läsfestens pedagogiska material ombes uppge namn, e-post, samt var de kommer att använda det pedagogiska materialet, dvs i vilken skola, daghem eller bibliotek. 

E-postadresser samlas in för att kunna sända ut inloggningsuppgifter till alla som önskar ta del av materialet. Övriga uppgifter samlas in för att veta i hur stor grad materialet används samt vilken den geografiska spridningen är, vilket är av intresse projektet samt dess finansiärer. 

E-poster och övriga uppgifter som frivilligt lämnats in i.o.m. registrering lämnas inte ut till tredje part. 

Projektet sparar personuppgifterna fram till att läsfesten Jippii – Jag läser! Minä luen! är slut, d.v.s. till 15.10.2021. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när du vill.

Verktyget MemberPress samlar in personuppgifter under registreringsprocessen samt information om inloggningar. 

E-posten du uppger vid registreringen används för att sända dig information om ditt konto och dina prenumerationer, såsom tex. att återställa lösenord.

MemberPress sparar dina uppgifter så länge ditt konto finns. 

Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning. 

Analys

Webbplatsen samlar inte in information för analys. 

Hur vi skyddar din information

För att skydda din information har vi vidtagit  tekniska åtgärder, såsom kryptering, brandväggar mot dataintrång och skadlig kod samt skydd av innehåll som hanteras av verktyget MemberPress.
Därtill har vi vidtagit administrativa säkerhetsåtgärder för att förvara din information på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. (GDPR).