De ungas bibba i Pargas

De unga har inget eget utrymme på biblioteket, biblioteket har inte satsat på evenemang riktat till de unga och det saknas platser där unga kan hänga på ett kravlöst sätt. Det här var orsakerna till att projektet De ungas bibba – Nuorten kirjasto föddes i Pargas och att de unga fick frågan: Hur ser ert drömbibliotek ut?

De ungas bibba är bibliotekets projekt i samarbete med stadens skolor och ungdomsledare. Projektet koordineras av Lotta Tamminen och finansieras av Regionförvaltningsverket. 

Med projektet vill man locka stadens unga till biblioteket, utveckla lokalerna så att de är tilltalande och ändamålsenliga med tanke på de unga samt ordna evenemang som de unga faktiskt vill delta i. 

För att nå målen går projektet till stor del ut på att lyssna till de unga. De ungas delaktighet är det viktigaste. Via verkstäder, både fysiska och på distans, har unga kunnat tycka till och ge önskemål gällande bibliotekets utrymmen, bibliotekets tjänster och hurudana evenemang de önskar. 

Ungdomarna fick komma med sina vildaste idéer och enligt barn- och ungdomsbibliotekarie Janina Svart kom det vilda idéer, men också idéer med låg tröskel till förverkligande, som t.ex. bekväma soffor och grönväxter för trivseln, ett utrymme där man får spela och att man skall få äta och dricka på bibban. 

Man önskar också förbättra relationen mellan bibliotekets personal och de unga och har därför arrangerat diskussionstillfällen för bibliotekspersonal och ungdomsledare med fokus på unga som målgrupp, samt hur man bäst bemöter dem. Allt för att också den här målgruppen ska känna sig välkommen på bibban. 

Man har i.o.m. projektet från biblioteket fått träffa alla åttondeklassister i kommunen och samtidigt som man diskuterar vad biblioteket kunde vara i framtiden får man ut informationen om vilka tjänster som biblioteket redan nu erbjuder, vilket också det öppnar upp för de unga att hitta dit. 

Som ännu ett led i projektet kommer biblioteket i juni att tillsammans med ungdomsledare ta sig ut där unga vistas och erbjuda lekar, spel och pop up-bibba. 

Under sommaren och hösten kommer ett eller flera av de evenemang som kommit upp som önskemål att förverkligas och material som har önskats tas fortlöpande in.  

En sammanställning av de ungas visioner samt hur man tar dem vidare kommer att göras under hösten 2021.

Följ projektet på Instagram under kontot deungasbibba, vilket sköts av Sebastian Rönnholm, elev i åk 9.

En ung person i jeansjacka håller i en öppen bok, bläddrar i boken. I bakgrunden syns bokhyllorna i ett bibliotek.